09.03.2011

Co zrobić, gdy się uchybiło terminowi na wniesienie odwołania lub apelacji?

28.02.2011

W jakich okolicznościach istnieje obowiązek ustanowienia rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

28.02.2011

Jak zweryfikować dane kontrahenta?

28.02.2011

Chcę zmienić nazwisko. Jakich formalności muszę dopełnić?

18.02.2011

Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej

16.02.2011

Jak zwrócić towar kupiony przez Internet

12.01.2011

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

07.01.2011

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego, oraz nakazanie Urzędowi Zamówień Publicznych zwrotu …

04.01.2011

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika ?

04.01.2011

Czy niewykorzystane w bieżącym roku środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca może wykorzystać w roku następnym?

04.01.2011

Czy po zarejestrowaniu przekształcenia przez sąd ustanowiona prokura w sp. z o. o. będzie ważna czy też wygaśnie?

04.01.2011

Jak wyliczyć odsetki ustawowe?