W jakich sytuacjach sąd odmówi wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

04.01.2011

Zgodnie z przepisem art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

  1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
  2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość,
  3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
  4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Należy przy tym pamiętać, że przepisu art. 499 pkt 4 nie stosuje się w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Jeżeli nakaz zapłaty nie może być wydany z przyczyn wskazanych w art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego, to przewodniczący powinien wyznaczyć rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności