Czy w przypadku zawarcia w formie aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości pomiędzy rodziną istnieje konieczność złożenia zgłoszenia SD-Z2?

28.09.2010

Czy w przypadku zawarcia w formie aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości pomiędzy darczyńcą (matką) a obdarowaną (córką) dla skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn wynikającego z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn istnieje konieczność złożenia zgłoszenia SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych)?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna. Zgodnie bowiem z brzmieniem przepisu art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768) w przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia SD-Z2.

Kategorie:

darowiznyspadek

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności