podatki | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Loteria promocyjna ? obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca organizując loterię dla swoich klientów powinien rozstrzygnąć, czy będzie ona podlegała ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 r., nr 201, poz. 1540, z późn. zm., dalej ?ustawa o grach hazardowych?). Zastosowanie powyższej ustawy będzie bowiem związane z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków, przede wszystkim z obowiązkiem zapłaty podatku od gier.

Obowiązki podatkowe a sprzedaż internetowa

Od kilku lat w Polsce gwałtownie rośnie liczba zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Systematycznie wzrastają obroty przedsiębiorców sprzedających za pośrednictwem sklepów internetowych jak i serwisów aukcyjnych. Wobec tego istotną kwestią jest sposób rozliczania podatków przez podmiot prowadzący tego rodzaju działalność. Przedmiotem niniejszej analizy będzie kilka najistotniejszych szczególnych regulacji ustaw podatkowych odnoszących się do handlu towarami za pośrednictwem Internetu.

Kontrakt menedżerski a podatek

Kontrakt menedżerski to umowa tzw. nienazwana, a więc brak jest w przepisach prawa definicji legalnej tego typu umowy. Natomiast z pewnością jest to umowa cywilnoprawna, do której na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Do osób świadczących pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego nie znajdują więc zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Pomocą w określeniu czy dana umowa stanowi kontrakt menedżerski mogą być orzeczenia sądów, które m.in.