Kiedy osoba fizyczna nabywa pełną zdolność do czynności prawnych?

05.05.2010

Zgodnie z przepisem art. 11 Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Z kolei pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat osiemnaście.

Zgodnie z przepisem art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Oznacza to, że np. osoba urodzona w dniu 13 listopada 1990 r. o godz. 11:00 osiągnie pełnoletniość o północy z 12 na 13 listopada 2008 r., a nie w dniu 13 listopada 2008 r., o godz. 24:00.

Co ważne pełną zdolność do czynności prawnych posiadają tylko osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat i nie zostały ubezwłasnowolnione.

Uzyskanie pełnoletności jest możliwe również w trybie szczególnym, a mianowicie w drodze zawarcia przez małoletniego związku małżeńskiego. Biorąc pod uwagę treść art. 10 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy zauważyć, iż w ten sposób uzyskać pełnoletność może jedynie małoletnia kobieta, to jest kobieta między 16 a 18 rokiem życia i to tylko z ważnych powodów.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności