W jakich okolicznościach organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej?

13.03.2011

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, będący organem ewidencyjnym, wydaje decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli:

  1. zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
  2. zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
  3. prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności