działalność gospodarcza

Powrót do Bazy wiedzy

15.12.2013

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a urządzenia przesyłowe

14.07.2011

Jaki jest maksymalny okres ważności przyrzeczenia wydania koncesji (promesy)?

07.05.2011

Obowiązki podatkowe a sprzedaż internetowa

13.03.2011

W jakich okolicznościach organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej?

27.05.2010

Ile wynosi termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?

20.05.2010

Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie dane powinny znaleźć się na papierze firmowym mojej spółki wg obowiązującego prawa?

24.04.2010

Jaki sąd będzie właściwy rzeczowo do rozpoznania mojego pozwu o zapłatę kwoty 93 504zł?