Jaki sąd będzie właściwy rzeczowo do rozpoznania mojego pozwu o zapłatę kwoty 93 504zł?

24.04.2010

Prowadzę działalność gospodarczą. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na zlecenie której wykonałem pewną usługę uchyla się od zapłaty przysługującego mi wynagrodzenia. Kwota jest poważna ? to aż 93 504 zł! Jaki sąd będzie właściwy rzeczowo do rozpoznania mojego pozwu o zapłatę tej kwoty?

Zgodnie z przepisem art. 16 Kodeksu postępowania cywilnego sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

Z kolei przepis art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych.

Ponieważ ewentualny spór sądowy będzie toczył się pomiędzy przedsiębiorcami zastosowanie znajdą do niego przepisy Działu IVa (Postępowanie w sprawach gospodarczych) Tytułu VII (Postępowania odrębne) Kodeksu postępowania cywilnego, co z kolei oznacza, że spór ten będzie ?sprawą gospodarczą? w rozumieniu przepisu art. 4791 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Powyższe pozwala zatem stwierdzić, że na podstawie przepisu art. 16 w związku z przepisem art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego sądem rzeczowo właściwym w przedmiotowej sprawie będzie sąd rejonowy, ponieważ wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 100 000 zł.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności