07.11.2012

Czego dotyczy umowa kontraktacji?

03.11.2012

Uprawnienia klienta w przypadku zmiany przez organizatora imprezy turystycznej warunków umowy

26.10.2012

Kiedy prowadzi się postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika?

26.10.2012

Czy w toku postępowania upadłościowego można zmienić jego tryb?

04.10.2012

Kiedy właściciel lokalu mieszkalnego może podnieść najemcy czynsz?

30.09.2012

Jakie dane należy zamieścić w zgłoszeniu wierzytelności?

30.09.2012

Jakie należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości wchodzą w skład pierwszej kategorii?

30.09.2012

Czy plan podziału jest jawny?

28.08.2012

Gdzie przechowywany jest oryginał otwartego testamentu?

28.08.2012

Ile mam czasu na zarejestrowanie spółki z o. o.?

28.08.2012

Jaki jest termin na złożenie skargi na czynności komornika?

28.08.2012

Ile kosztuje nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej?