14.11.2012

Czym się różni syndyk od nadzorcy sądowego i zarządcy?

14.11.2012

Z ilu członków składa się komisja rewizyjna sp. z o. o.?

10.11.2012

Odznaczenie dla J.Klatki z Katowic

07.11.2012

W jakim składzie orzeka sąd upadłościowy?

07.11.2012

Czy członek zarządu sp. z o. o. może zajmować się interesami konkurencyjnymi?

07.11.2012

Kto udziela zgody członkowi zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi?

07.11.2012

Jaka jest definicja upadłego?

07.11.2012

Czego dotyczy umowa kontraktacji?

03.11.2012

Uprawnienia klienta w przypadku zmiany przez organizatora imprezy turystycznej warunków umowy

26.10.2012

Kiedy prowadzi się postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika?

26.10.2012

Czy w toku postępowania upadłościowego można zmienić jego tryb?

04.10.2012

Kiedy właściciel lokalu mieszkalnego może podnieść najemcy czynsz?