04.01.2011

Jak wyliczyć odsetki ustawowe?

04.01.2011

Czy po zarejestrowaniu przekształcenia przez sąd ustanowiona prokura w sp. z o. o. będzie ważna czy też wygaśnie?

04.01.2011

Czy niewykorzystane w bieżącym roku środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca może wykorzystać w roku następnym?

04.01.2011

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika ?

04.01.2011

Co musi zawierać firma spółki jawnej, aby sąd rejestrowy dopuścił ją do wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS?

04.01.2011

W jakich sytuacjach sąd odmówi wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

31.12.2010

W jakim publikatorze ogłasza się sprawozdania finansowe spółek akcyjnych?

20.12.2010

Kto w świetle obowiązującego prawa powinien zawrzeć z prezesem umowę menedżerską ?

11.12.2010

Kto i w jaki sposób może udzielić prokury?

05.12.2010

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć palarnię?

17.11.2010

W której chwili spadkobierca nabywa spadek?

17.11.2010

Czy ustna umowa pożyczki jest ważna?