Jaki sąd jest właściwy w przypadku powództwa o zachowek?

13.03.2011

Zgodnie z przepisem art. 39 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Jednak dla pewności warto wystosować odpowiednie zapytania do organu prowadzącego Ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy w Polsce określa się według przepisów art. 25-28 Kodeksu cywilnego. W razie niemożności ustalenia tego miejsca (także w sytuacji, gdy spadkodawca nigdy nie miał w Polsce miejsca zamieszkania) wyłącznie właściwy jest sąd, w którego okręgu znajduje się majątek spadkowy. Jeżeli majątek spadkowy znajduje się w okręgach różnych sądów w Polsce, właściwy będzie każdy z tych sądów. Jeżeli część majątku spadkowego znajduje się za granicą, a część w Polsce, właściwy będzie tylko ten sąd, w którego okręgu w Polsce znajduje się część majątku spadkowego.

Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie można ustalić, a cały spadek znajduje się za granicą (przy czym sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa), znajdzie zastosowanie art. 45 Kodeksu postępowania cywilnego.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności