Jakie koszty sądowe związane są z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jakie ze zmianą wpisu do rejestru?

12.05.2010

Zgodnie z przepisem art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata stała od wniosku o zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 1000 zł.

Ponadto na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia, za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pierwszego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 55 w/w ustawy za dokonanie zmiany wpisu dotyczącego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba ponieść opłatę stałą w kwocie 400 zł, a za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym kolejnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego pobiera się opłatę w wysokości 250 zł.

Masz pytania?

Skontakuj się

28.09.2017

Radca prawny czy adwokat? Kogo wybrać?

03.06.2016

Wypadek na oblodzonym chodniku – jak uzyskać odszkodowanie?

21.03.2016

Umowa użyczenia lokalu – kilka praktycznych uwag

Więcej aktualności