Porady prawne

Powrót do Bazy wiedzy

05.04.2013

Odsetki ustawowe a odsetki podatkowe ? jak liczyć odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczeń pieniężnych ?

03.03.2013

Okres ochronny przed osiągnięciem wieku emerytalnego podczas którego pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę

09.01.2013

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej

07.12.2012

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

26.11.2012

Jaki jest zakres jurysdykcji krajowej w postępowaniu upadłościowym?

26.11.2012

Jakie sankcje karne grożą upadłemu za brak „współpracy” z syndykiem?

14.11.2012

Czy przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga jakiejś szczególnej formy?

14.11.2012

Co to jest dzień upadłości?

14.11.2012

Czym się różni syndyk od nadzorcy sądowego i zarządcy?

14.11.2012

Z ilu członków składa się komisja rewizyjna sp. z o. o.?

07.11.2012

W jakim składzie orzeka sąd upadłościowy?

07.11.2012

Czy członek zarządu sp. z o. o. może zajmować się interesami konkurencyjnymi?