Porady prawne

Powrót do Bazy wiedzy

26.11.2012

Jaki jest zakres jurysdykcji krajowej w postępowaniu upadłościowym?

26.11.2012

Jakie sankcje karne grożą upadłemu za brak „współpracy” z syndykiem?

14.11.2012

Czy przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga jakiejś szczególnej formy?

14.11.2012

Co to jest dzień upadłości?

14.11.2012

Czym się różni syndyk od nadzorcy sądowego i zarządcy?

14.11.2012

Z ilu członków składa się komisja rewizyjna sp. z o. o.?

07.11.2012

W jakim składzie orzeka sąd upadłościowy?

07.11.2012

Czy członek zarządu sp. z o. o. może zajmować się interesami konkurencyjnymi?

07.11.2012

Kto udziela zgody członkowi zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi?

07.11.2012

Jaka jest definicja upadłego?

07.11.2012

Czego dotyczy umowa kontraktacji?

03.11.2012

Uprawnienia klienta w przypadku zmiany przez organizatora imprezy turystycznej warunków umowy