Porady prawne

Powrót do Bazy wiedzy

02.01.2014

Czy za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia pobierającego rentę lub emeryturę należy odprowadzać składki ZUS?

15.12.2013

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a urządzenia przesyłowe

11.10.2013

Wypadek w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu

12.05.2013

Przedawnienie roszczenia o zapis testamentowy

05.04.2013

Odsetki ustawowe a odsetki podatkowe ? jak liczyć odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczeń pieniężnych ?

03.03.2013

Okres ochronny przed osiągnięciem wieku emerytalnego podczas którego pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę

09.01.2013

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej

07.12.2012

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

26.11.2012

Jaki jest zakres jurysdykcji krajowej w postępowaniu upadłościowym?

26.11.2012

Jakie sankcje karne grożą upadłemu za brak „współpracy” z syndykiem?

14.11.2012

Czy przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga jakiejś szczególnej formy?

14.11.2012

Co to jest dzień upadłości?