Porady prawne

Powrót do Bazy wiedzy

03.09.2015

Najnowsze zmiany Kodeksu pracy

30.01.2015

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

08.01.2015

Odszkodowanie za zgubioną lub zniszczoną przesyłkę

16.11.2014

Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy

01.09.2014

Samowolne opuszczenie miejsca pracy przez pracownika ? co może pracodawca?

20.07.2014

Odszkodowanie za szkody spowodowane złym stanem drogi

28.04.2014

Loteria promocyjna ? obowiązki przedsiębiorcy

03.03.2014

Kiedy członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za jej zobowiązania?

02.01.2014

Czy za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia pobierającego rentę lub emeryturę należy odprowadzać składki ZUS?

15.12.2013

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a urządzenia przesyłowe

11.10.2013

Wypadek w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu

12.05.2013

Przedawnienie roszczenia o zapis testamentowy