Porady prawne

Powrót do Bazy wiedzy

14.10.2010

Kto w spółce akcyjnej rozwiązuje umowę o pracę z byłym członkiem zarządu?

14.10.2010

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta celem zbadania planu przekształcenia spółki akcyjnej?

14.10.2010

Kto może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej?

07.10.2010

Cel i zasady wnoszenia dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

28.09.2010

Czy umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego?

28.09.2010

Czy strony procesowe mogą umówić się na piśmie o poddanie sporu sądowi, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy?

28.09.2010

Czy w przypadku zawarcia w formie aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości pomiędzy rodziną istnieje konieczność złożenia zgłoszenia SD-Z2?

20.09.2010

Jaki moment jest momentem nabycia rzeczy lub praw majątkowych w drodze zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy oraz zachowku?

08.09.2010

Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji

27.08.2010

Zmarł mój syn, który w chwili śmierci był żonaty ale nie miał dzieci. Syn nie zostawił testamentu. Ile wynosi udział spadkowy ? mój i męża (rodziców) w tym przypadku?

27.08.2010

Zamierzamy założyć spółkę akcyjną, której akcje będą dopuszczone do obrotu publicznego. Ile osób powinna liczyć rada nadzorczej naszej spółki?

27.08.2010

Chcę złożyć pozew w postępowaniu uproszczonym. Wartość przedmiotu sporu wynosi 8 930 zł. Jak wyliczyć opłatę sądową od pozwu?