Porady prawne

Powrót do Bazy wiedzy

08.09.2010

Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji

27.08.2010

Zmarł mój syn, który w chwili śmierci był żonaty ale nie miał dzieci. Syn nie zostawił testamentu. Ile wynosi udział spadkowy ? mój i męża (rodziców) w tym przypadku?

27.08.2010

Zamierzamy założyć spółkę akcyjną, której akcje będą dopuszczone do obrotu publicznego. Ile osób powinna liczyć rada nadzorczej naszej spółki?

27.08.2010

Chcę złożyć pozew w postępowaniu uproszczonym. Wartość przedmiotu sporu wynosi 8 930 zł. Jak wyliczyć opłatę sądową od pozwu?

27.08.2010

Jakie terminy przedawnienia przewiduje Kodeks cywilny dla umowy o dzieło?

03.08.2010

Zasady wnoszenia pozwu zbiorowego

13.07.2010

Zaskarżanie czynności zamawiającego w zamówieniach publicznych

11.07.2010

Czy sprzedaż rzeczy ruchomej o wartości rynkowej wynoszącej 500 zł objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

11.07.2010

Czy kwoty diet wypłacanych w związku z podróżami służbowymi pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

11.07.2010

Czy zawarcie umowy nabycia udziałów w sp. z o. o. w celu ich umorzenia, pomiędzy tą spółką i jej wspólnikiem powoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych?

11.07.2010

W 2009 roku otrzymałem od brata darowiznę w kwocie 20 000 zł. Czy w tym przypadku będę zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn?

19.06.2010

Jakie są materialne i formalne wymogi, by skutecznie dokonać przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną?