Porady prawne

Powrót do Bazy wiedzy

28.08.2012

Jaki jest termin na złożenie skargi na czynności komornika?

28.08.2012

Ile kosztuje nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej?

12.08.2012

Komu przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań w procesie cywilnym?

11.07.2012

W jakiej formie muszę złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w uproszczonym postępowaniu upominawczym (nie elektronicznym)?

11.07.2012

Ile wynosi opłata od pozwu o zapłatę 4 456 zł w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym?

11.07.2012

Kto dziedziczy w przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy?

19.06.2012

Ile wynoszą koszty sądowe w związku z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

19.06.2012

Jakie terminy przedawnienia przewiduje Kodeks cywilny dla umowy spedycji?

19.06.2012

Kiedy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi być ustanowiona rada nadzorcza?

19.06.2012

Ile mam czasu na zaskarżenie uchwały Zgromadzenia Wspólników?

22.04.2012

Chciałbym wnieść powództwo o rozwiązanie spółki jawnej, której jestem wspólnikiem. Jaki sąd jest właściwy miejscowo w tej sprawie?

22.04.2012

Kiedy można odwołać darowiznę?