Porady prawne

Powrót do Bazy wiedzy

19.06.2012

Kiedy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi być ustanowiona rada nadzorcza?

19.06.2012

Ile mam czasu na zaskarżenie uchwały Zgromadzenia Wspólników?

22.04.2012

Chciałbym wnieść powództwo o rozwiązanie spółki jawnej, której jestem wspólnikiem. Jaki sąd jest właściwy miejscowo w tej sprawie?

22.04.2012

Kiedy można odwołać darowiznę?

22.04.2012

Jaki jest termin do wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym?

22.04.2012

Kto jest przedsiębiorcą według przepisów kodeksu cywilnego?

13.04.2012

Czy po dniu 3 maja 2012 r. sąd nada klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z urzędu?

13.04.2012

Kiedy wchodzi w życie tzw. duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego?

13.04.2012

Kiedy sąd zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych?

13.04.2012

Ile mam czasu na wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego?

28.10.2011

Przed jaki Sąd należy wytoczyć powództwo ze stosunku członkostwa spółki?

01.09.2011

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?