27.05.2010

Ile wynosi termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?

21.05.2010

Napisali o Nas – O 1370 w międzynarodowym gronie – Komunikacja Publiczna

20.05.2010

Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie dane powinny znaleźć się na papierze firmowym mojej spółki wg obowiązującego prawa?

12.05.2010

Jakie koszty sądowe związane są z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jakie ze zmianą wpisu do rejestru?

06.05.2010

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za długi spółki

05.05.2010

Kiedy osoba fizyczna nabywa pełną zdolność do czynności prawnych?

24.04.2010

Czy kandydat na członka zarządu w spółce akcyjnej musi spełniać jakieś określone warunki?

24.04.2010

Jakie elementy musi zawierać umowa spółki jawnej aby sąd rejestrowy bez przeszkód zarejestrował naszą spółkę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?

24.04.2010

Jaki sąd będzie właściwy rzeczowo do rozpoznania mojego pozwu o zapłatę kwoty 93 504zł?

24.04.2010

Chcę złożyć pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzecznej z ustawą. Jakie muszę ponieść koszty sądowe z tego tytułu?

03.04.2010

Wkłady na kapitał zakładowy

11.03.2010

Czy prawo przewiduje jakiś termin, w którym sąd musi nadać klauzulę wykonalności?